Systém Doktor.cz je systém celostní medicíny, který využívá komplexních znalostí lidského těla pro určení vhodného režimu v případě zdravotních potíží a nabízí prevenci nemocí.